GPdI Hebron

Gading Serpong

Logo GPdI Hebron

GPDI Hebron Gading Serpong

Welcome to GPdI Hebron Gading Serpong


Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,


Selamat datang kepada saudara di dalam keluarga GPdI Hebron. Menjadi sukacita kami sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, dapat melihat saudara beribadah kepada Tuhan dan bertumbuh dalam kuasa Firman dan Roh Kudus


Biarlah setiap persekutuan kita dengan Tuhan membuat kita semakin dewasa dan kuat dalam kerohanian, terutama untuk mempersiapkan kita menjadi gereja Tuhan yang sempurna.


Oleh sebab itu mari datang dengan setia dalam waktu-waktu ibadah dan bergandeng tangan melayani pekerjaan Tuhan dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan.


Haleluya. Tuhan Yesus memberkati!